Dört Yapraklı Yonca

Meydancıktan sağa, yukarı baktığımızda, kıpkırmızı rengi ve ilginç biçimiyle bir yapı dikkatimizi çeker.
Özellikle, yüksek kasnağı dikkat çekicidir. Kasnağın üzerinde, buranın bir kilise olduğunu gösteren Haçı da görürüz.
Biraz yakından bakıp, yapının planını keşfetmeye çalışalım.
Kasnağın yanlarında, birer yuvarlak çıkıntı olduğunu görürüz.
Burada gördüğümüz, klasik Bizans kilisesi planlarından biridir: dört yapraklı yonca planı. (Önümüzdeki örnekte, orijinal plan bozulmuş olduğundan, söz konusu yuvarlak çıkıntıları sadece iki yanda görüyoruz. İçeride bu hususları daha iyi gözlemleyebileceğiz.)
Yukarıda söylediklerimizden, bu kiliseyi İstanbul’da ‘tek’ kılan bir özellik kendiliğinden çıkıyor: İstanbul’da orijinal Bizans kilisesi olup da hala kilise olarak (Rum Ortodoks tabi) işlev gören tek kilise budur.
Gel gelelim, bu, bu kilisenin olağanüstü özelliklerinden sadece bir tanesidir!

Egemen Demircioğlu
15319279_10209451234092347_7004748364109744435_n